Axon news

Genieten met zorg voor je gezondheid dankzij betere vetten en vezelrijke voeding

Kort commentaar bij en samenvatting van College van Beroep RCC 11 april 2013Claims: EU wettelijk kaderOm voedings- en gezondheidsclaims is veel te doen geweest sinds het vaststellen van EG Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen lees meer ... « Read the rest of this article on Axon news »