Axon news

Artikel in Medische Technologie over reparatie medische apparatuur door Erik

Reparatie medische apparatuurNu ziekenhuisbudgetten meer en meer onder druk komen te staan, merk ik in mijn praktijk dat ziekenhuizen meer uitwijken naar andere partijen dan de OEM voor reparaties die na verloop van de garantietijd moeten plaatsvinden. lees meer ... « Read the rest of this article on Axon news »