Axon news

Amice-e mails: informatie of reclame? & 20.000 pillen bereiding “op kleine schaal”?

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 1 mei 2013, LJN: BZ9066Samenvatting van Sofie van der Meulen, Axon Advocaten In de handel brengen van geneesmiddelen: Europees kader - Richtlijn 2001/83, inhoudende een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (hierna: de Richtlijn) schetst het kader voor het in de handel brengen van een industrieel vervaardigd geneesmiddel voor menselijk gebruik. lees meer ... « Read the rest of this article on Axon news »