Axon news

Convenant Medische Technologie Hoe zit dat eigenlijk, juridisch?

De kwaliteitswet Zorginstellingen ('KWZ') verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren, een zorginstelling moet verantwoorde zorg leveren. Onderdeel hiervan is een verantwoorde omgang met medische hulpmiddelen. Meer lezen ... « Read the rest of this article on Axon news »